Cel szkolenia:

Nabycie wiedzy i przygotowanie się do skutecznego wykonywania spacerów bezpieczeństwa na różnych poziomach; nabycie umiejętności rozróżniania typowych scenariuszy interwencji i przećwiczenie trudnych rozmów z pracownikami

Trener

Beata Piwnik

HR Director

5/5

Zawartość:

  • Audyty bezpieczeństwa i spacery bezpieczeństwa
  • Różne poziomy spacerów bezpieczeństwa / audyty skupione na zachowaniach pracowników
  • Jak przygotować się do spacerów / listy kontrolne
  • Umiejętności komunikacyjne podczas spacerów bezpieczeństwa
  • Rozmowy interwencyjne - jak sprawić, by były skuteczne

Rezultat rozwojowy dla uczestnika:

  • Uzyskuje wiedzę, której metody użyć do różnych celów
  • Zna i potrafi korzystać z różnych typów / poziomów spacerów bezpieczeństwa
  • Potrafi tworzyć pomocnicze listy kontrolne dla spacerów bezpieczeństwa we własnych obszarach
  • Poprawia umiejętności komunikacyjne, szczególnie w trudnych sytuacjach

Formularz kontaktowy:

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem wypełnij formularz poniżej

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ