Firma The Vasta Group opracowała metodologię i narzędzie, które pozwala mierzyć poziom Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Każda organizacja może zostać oceniona w skali 0-50 punktów, gdzie brane są pod uwagę następujące aspekty:

  1. Zaangażowanie Kierownictwa
  2. Polityka i Zasady
  3. Role i Odpowiedzialności
  4. Ocena Ryzyka i Standardy
  5. Przygotowanie i Reagowanie na Sytuacje Awaryjne
  6. Plany i Cele oraz ich Przegląd
  7. Świadomość i Kompetencje
  8. Informacja i Komunikacja
  9. Monitoring
  10. Dostawcy i Podwykonawcy

Przeprowadzenie oceny trwa około 3 dni i polega na rozmowach z różnymi szczeblami kierowniczymi oraz obserwacjami miejsca pracy i rozmową z pracownikami produkcyjnymi. Korzyścią dla firmy jest umiejscowienie danej organizacji na skali (wiemy gdzie jesteśmy i co się z tym wiąże), wskazanie dobrych praktyk (do wzmacniania) oraz wskazanie obszarów do zmian / doskonalenia. W tym ostatnim przypadku firma dostaje konkretne rekomendacje co i jak należy wdrożyć / zmienić w przeciągu kilku następnych miesięcy tak, by Kultura Bezpieczeństwa Pracy wyraźnie wzrosła.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Konsultacje

NASI KLIENCI