Jednym z obowiązków każdego pracodawcy są konsultacje wszelkich kroków dotyczących zmian w obrębie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli BHP. Zakres tych konsultacji jest dokładnie określony przez obowiązujące przepisy. The Vasta Group przeprowadza swoich klientów krok po kroku przez cały proces, a obejmuje on między innymi:

  1. Omówienie zmian dotyczących organizacji pracy a także w wyposażenia, wchodzącego w skład każdego ze stanowisk w firmie. Zmiany te nie mają wyłącznie „sprzętowego” charakteru. Dotyczą one również wszelakich procesów technologicznych, regulaminów wewnętrznych, kwestii związanych z zastosowaniem niebezpiecznych narzędzi i odczynników chemicznych itd. Jednym słowem – poruszane są kwestie, które mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników, lub osób trzecich.
  2. Analizę zmian w kontekście oceny ryzyka zawodowego, ale też w kwestii informowania pracowników o występowaniu tegoż ryzyka. Informacja ta powinna być podawana również w trakcie szkoleń stanowiskowych i cyklicznych zajęć BHP w zakładzie pracy.
  3. Tworzenie zespołu odpowiedzialnego za pomoc przedmedyczną, wyznaczanie kolejnych osób wchodzących w jego skład, lub też przyznawanie określonych, zmienionych zadań, będących efektem ewoluującego regulaminu pracy (w tym dla danego stanowiska).
  4. Przydzielanie osobom zatrudnionym w firmie środków ochrony indywidualnej a także poszczególnych rodzajów odzieży ochronnej. Tematem konsultacji powinien być również wybór optymalnych środków ochrony, tudzież wspomnianej odzieży.
  5. Szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym stanowisku, z uwzględnieniem niektórych specyficznych i niecodziennych zdarzeń, które już miały miejsce wcześniej. W ramach szkolenia powinno się przede wszystkim stawiać na zajęcia praktyczne!

Konsultacje BHP to wielopłaszczyznowa forma edukacji, w której stawia się przede wszystkim na ewolucję w dziedzinie bezpieczeństwa w firmie. Dlatego też jest niezwykle istotne, aby wykonywane one były przez doświadczoną firmę taką jak The Vasta Group. Pozwoli to na fachowe analizę pewnych aspektów bezpieczeństwa z zewnątrz i zwiększy szanse na dostrzeżenie potencjalnych obszarów do poprawy i udoskonalenia.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Konsultacje

NASI KLIENCI