Ocena ryzyka w miejscu pracy to nie tylko dokument podpisywany przez pracownika, ale przede wszystkim interpretacja zagrożeń, które czekają na niego w dany miejscu pracy. Całokształt tych czynników zawarty jest w stosownej dokumentacji, która – najlepiej – jeśli zostanie wykonana przez profesjonalny zespół fachowców z The Vasta Group..

Ocena ryzyka – podstawowe etapy realizacji

Realizację oceny ryzyka zawodowego przez The Vasta Group można podzielić na kilka etapów, z których część będzie realizowana w ramach przeprowadzonego szkolenia.

1. Wdrażanie standardu oceny – ocena ryzyka jest procesem ciągłym, który dostosowuje odpowiednie zapisy do warunków rzeczywistych. Proces ten powinien zachodzić na bieżąco a nie co jakiś czas, bądź w ogóle.

2. Design phase – jest to etap projektowania procesu oceny, z uwzględnieniem zmiennych, charakterystycznych dla określonego przedsiębiorstwa i warunków pracy w nim panujących.

3. Szkolenie grupy – szkolenie z zakresu przygotowywania oceny ryzyka, jest realizowane przez firmę zewnętrzną według ściśle nakreślonych standardów. Warto przekazywać je przyszłym, wyspecjalizowanym komórkom przedsiębiorstwa.

4. Pierwsze studium oceny ryzyka – to studium jest przeprowadzone przez przyszłych specjalistów, pod ścisłym nadzorem pracowników firmy zewnętrznej.

5. Przeszkolenie pracowników – ostatnim etapem procesu jest szkolenie pracowników zatrudnionych w firmie. W ramach tego szkolenia zapoznaje się ich z niebezpieczeństwami towarzyszącymi ich pracy.

Dzięki powyższym zabiegom, firma zyskuje bardzo wiele. Po pierwsze, zatrudnieni w niej pracownicy mają świadomość, jakie ryzyko podejmują na konkretnym stanowisku. Po drugie, uczy się odpowiednie kadry, jak realizować proces oceny (rewidowanie i ulepszanie), by jak najlepiej odzwierciedlał on rzeczywistość. Dlatego też ocenę potencjalnych zagrożeń oraz ryzyka najlepiej zlecić doświadczonemu zespołowi The Vasta Group.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Konsultacje

NASI KLIENCI