Żeby dobrze czymś zarządzać – trzeba potrafić to zmierzyć.

Firma The Vasta Group opracowała metodologię pomiaru Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Więcej na temat metodologii znajdziesz w sekcji „Audyty Kultury Bezpieczeństwa”. Proces audytu pozwala na wszechstronną analizę i postawienie dobrej diagnozy – w jakim stadium rozwoju znajduje się dana organizacja.

Na bazie dobrej diagnozy stanu obecnego oraz założeń gdzie dana organizacja chciałaby się znaleźć za 3-4 lata –  pomagamy opracować strategię rozwoju Kultury Bezpieczeństwa Pracy. Na wspólnych warsztatach z kierownictwem przechodzimy przez kolejne stadia budowy strategii a na końcu otrzymujemy klarowny obraz co chcemy osiągnąć w perspektywie 3 lat, jak to podzielić na mniejsze odcinki czasowe oraz jak zacząć. Doradzamy też jak postawić organizacji i liderom cele SMART, jak dokonywać przeglądu strategii i planów oraz jak motywować ludzi do działania.

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Audyty bezpieczeństwa

Audyty bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Konsultacje

NASI KLIENCI