Cel szkolenia:

Zrozumienie modelu kultury bezpieczeństwa, jego elementów i poziomów oraz zdobycie praktycznej wiedzy na temat podstawowych narzędzi wpływających na kulturę bezpieczeństwa w organizacji

Trener

Piotr Stażyk

Director of Operations
5/5

Zawartość:

  • Kultura organizacyjna i kultura bezpieczeństwa
  • Aktywator - zachowanie – konsekwencja (ABC model) oraz rozmowa interwencyjna
  • Poziomy kultury bezpieczeństwa
  • Elementy kultury bezpieczeństwa – przegląd
  • Elementy kultury bezpieczeństwa na 5 poziomach - szczegóły wybranych elementów

Rezultat rozwojowy dla uczestnika:

  • Uzyskuje podstawową wiedzę o charakterystyce, elementach i potencjalnych poziomach rozwoju kultury bezpieczeństwa
  • Zna warunki oraz podstawowe narzędzia i metody wpływania na kulturę bezpieczeństw
  • Potrafi prowadzić „rozmowy interwencyjne” z pracownikami
  • Zna elementy Kultury Bezpieczeństwa i potrafi przygotować wstępny plan działania dla własnego działu oraz jego dalszy rozwój

Formularz kontaktowy:

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem wypełnij formularz poniżej

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ