Cel szkolenia:

Rozpoznawanie narzędzi bezpieczeństwa dostępnych w codziennych operacjach na miejscu, zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa, budowanie kultury bezpieczeństwa i przepływ informacji.

Trener

Paweł Tarkowski

Senior Consultant, Trainer

5/5

Zawartość:

 • Ogólna / specyficzna ocena ryzyka - identyfikacja poważnych zagrożeń i środków łagodzących
 • Tool Box Talk / Planowanie przed zadaniami
 • System zezwoleń na pracę
 • SPOTKANIE BHP; LMRA; Obserwacja bezpieczeństwa; zgłaszanie niebezpieczeństw
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa - kluczowe punkty
 • Komunikacja jako czynnik bezpieczeństwa.
 • Nowa technologia, uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja jako narzędzia rozwijające bezpieczeństwo.

Rezultat rozwojowy dla uczestnika:

 • Wie, jak ocenić i przygotować zadanie z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, mając zdefiniowane cele operacyjne - identyfikację zagrożeń
 • Ma praktyczną wiedzę na temat korzystania z różnych typów dokumentów w celu zwiększenia świadomości bezpieczeństwa na każdym etapie operacji / pracy
 • Uzyskuje podstawową wiedzę na temat tworzenia podstaw systemu kultury bezpieczeństwa z protokołem informacji / informacji zwrotnych / działań ustalanych na spotkaniach codziennych / tygodniowych / miesięcznych / rocznych
 • Przyswaja dobre praktyki jasnej i skutecznej „KOMUNIKACJI”

Formularz kontaktowy:

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem wypełnij formularz poniżej

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ