Żadne przedsiębiorstwo nie może istnieć bez kompleksowo zaprojektowanych programów rozwojowych. Zaniedbania na tym polu prowadzą do powolnego redukowania potencjału przedsiębiorstwa i osłabienia kadr, które są jego podstawowym kapitałem.

Po co się rozwijać?

Programy rozwojowe w przedsiębiorstwie warto wprowadzać z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wyższe kwalifikacje z reguły przedkładają się na lepszą realizację poszczególnych prac i – jednocześnie – na wzrost wydajności pracy w konkretnym obszarze. Po drugie wzrost kompetencji często wiąże się z dodatkową pewnością siebie, co ma istotne znaczenie w przypadku rozwiązywania niestandardowych problemów na nowym stanowisku pracy.

Jak się rozwijać?

Istotą programów rozwojowych jest nakreślenie pewnej strategi, w myśl której dany pracownik musi przejść określoną drogę, by zdobyć wybrane kwalifikacje. Droga ta może być bezpośrednio związana z jego dotychczasowymi umiejętnościami (np. konieczność poznania nowego miejsca pracy), bądź też wymuszana poprzez różnego rodzaju rozporządzenia (zawody regulowane). Programy rozwojowe są zatem pewnym kluczem min. do awansu.

Programy rozwojowe a sytuacja przedsiębiorstwa

Programy rozwojowe powinny być opracowane zgodnie ze specyfikacją wybranej firmy i jej potrzebami. Poza tym powinny one uwzględniać indywidualne możliwości kandydata. Najlepiej, jeśli mają one postać indywidualnych ścieżek kariery, realizowanych w oparciu np. o profil psychologiczny kandydata. Programy te działają z korzyścią dla wszystkich a w ich zaplanowaniu oraz wdrożeniu warto skorzystać z usług The Vasta Group, co pozwoli zbadać i zmaksymalizować wszelkie możliwe korzyści wynikające z zaplanowanego programu rozwojowego.

 

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Zobacz także pozostałe obszary naszej działalności

Strategia HR

Strategia HR

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Employer branding

Employer branding

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Programy rozwojowe kadry kierowniczej

Programy rozwojowe kadry kierowniczej

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

NASI KLIENCI