Cel szkolenia:

Rozpoznawać zagrożenie, być przygotowanym i szkolonym w zakresie reagowania oraz poprawnie reagować na sytuacje

Trener

Paweł Tarkowski

Senior Consultant, Trainer

5/5

Zawartość:

  • Sytuacja awaryjna i awaryjna (pożar / wybuch, MOB, masowa ewakuacja, pierwsza pomoc, MediEvac, kolizja, zanieczyszczenie / MARPOL)
  • ISPS - praktyczne problemy i proste rozwiązania narzędziowe
  • COVID 19 - nowe zagrożenia, nowe wyzwania, nowe wymagania
  • Zachowanie człowieka w nagłych wypadkach
  • Schemat przepływu informacji podczas sytuacji awaryjnych

Rezultat rozwojowy dla uczestnika:

  • Potrafi opracować niezbędne plany awaryjne, szkolenia oraz jest w stanie zidentyfikować wymagania (zasoby ludzkie i pozostałe zasoby) w zakresie gotowości na rzeczywiste sytuacje w powiązaniu z krajowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia
  • Potrafi zredukować negatywne aspekty ludzkiego zachowania w rzeczywistej sytuacji, mając świadomość określonych cech

Formularz kontaktowy:

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem wypełnij formularz poniżej

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ