Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy o tym, czym różni się ludzie i jak tę wiedzę mógłby wykorzystać lider

Trener

Beata Piwnik

HR Director

5/5

Zawartość:

  • Różne typy osobowości
  • Cztery preferencje osobowościowe
  • Różne style komunikacji oparte na różnicach osobowości
  • Sztuka podejmowania perspektyw innych pokoleń w zarządzaniu współpracą zespołową
  • Sposób myślenia liderów / wyzwanie grupowe: budowanie zaufania

Rezultat rozwojowy dla uczestnika:

  • Ma świadomość czterech typów osobowości oraz pokoleń BB, X, Y, Z.
  • Potrafi rozwinąć umiejętność samoanalizy w zakresie zrozumienia, jak działają różni ludzie
  • Wie, jakie umiejętności są kluczowe dla tworzenia kultury współpracy w zespole
  • Zachęca się do zaufania ich wartościom

Formularz kontaktowy:

Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem wypełnij formularz poniżej

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ