Szkolenia

Szkolenia to tylko część procesu zmiany postaw i zachowań. Przy konstruowaniu szkoleń staramy się przede wszystkim ustalić jakie kompetencje chcemy wzmocnić lub rozwinąć oraz jakich zmian w postawach i zachowaniach pracowników oczekujemy.

Pomagamy identyfikować kompetencje, które firma chce budować wśród pracowników oraz wspieramy cały proces ich zdobywania, również przez odpowiedni dobór tematów, materiału i konstrukcję ćwiczeń, ale przede wszystkim przez odpowiednio przeprowadzony proces szkolenia.

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji szkoleń, które raczej należy potraktować jako bazę do dalszej dyskusji jak dobrać tematykę szkolenia do bieżących potrzeb firmy oraz jak szkolenie ma wspomóc proces nabywania / wzmacniania kompetencji pracowników.

Trenerzy

Piotr Stażyk

Director of Operations

 • Ponad 19 lat doświadczenia w działalności w branży spożywczej, recyklingowej i konsultingowej
 • Kierownik Operacyjny w firmie FMCG [transport, magazynowanie, konfekcjonowanie]
 • Zarządzanie lokalnymi operacjami w branży recyklingu [logistyka, produkcja, zaopatrzenie, zarządzanie aktywami]
 • Prowadzenie firmy specjalizującej się w zarządzaniu bezpieczeństwem i zmianą
 • Wykonywanie ocen zachowania bezpieczeństwa
 • Strategiczne planowanie bezpieczeństwa
 • Ocena kultury bezpieczeństwa
 • Praca nad zmianami postaw, zachowań i nawyków
 • Dzielenie się najlepszymi praktykami i edukacją w kraju i za granicą

Beata Piwnik

HR Director

 • Dyrektor ds. Komunikacji i systemów HR / Partner biznesowy ds. HR
 • Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami projektowymi
 • Dobrze ugruntowana wiedza w zakresie zarządzania zmianą i procesów transformacji biznesowej
 • Doświadczenie w rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju kompetencji
 • Doświadczony trener prowadzący warsztaty szyte na miarę
 • Wykładowca na Uniwersytecie
 • Certyfikowany trener
 • Coach Agile i Zarządzania 3.0
 • Mentor w organizacjach pozarządowych
 • Dodatkowa praktyczna znajomość PR i komunikacji

Paweł Tarkowski

Senior Consultant, Trainer

 • Certyfikowany Starszy Oficer i Kapitan Żeglugi Wielkiej z 15-letnim doświadczeniem zawodowym
 • Doświadczenie w pracach podmorskich związanych z ropą naftową i gazem oraz projektach rozwojowych dla głównych firm naftowych (ARAMCO, TOTAL, EXXON), w tym konserwacji, wytycznych i oceny ryzyka
 • Praktyczna znajomość obsługi maszyn i zarządzania ludźmi, poparta certyfikatami i referencjami
 • Utrzymanie i zarządzanie kryzysowe załogi do 100 osób
 • Wdrażanie przepisów bezpieczeństwa i norm organów rządowych
 • Odpowiedzialny za sprzęt ratowniczy i gaśniczy
 • AI / ML w procesie przemysłowym (proces optymalizacji i upraszczania, identyfikacja pojemników TEU w czasie rzeczywistym oraz aktualizacja bazy danych logistycznych w czasie rzeczywistym)

ZMIENIAMY CELE I WIZJE W EFEKTYWNIE PRZEPROWADZONE PROJEKTY

Szkolenia

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

Kultura

BEZPIECZEŃSTWA

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

Piramida Bezpieczeństwa

oraz prowadzenie dochodzeń po zdarzeniach

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

Audyty bezpieczeństwa

spacery bezpieczeństwa i rozmowy interwencyjne

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

Ustalanie priorytetów

i odpowiedzialność w pracy

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Wszechstronny lider

Wszechstronny lider

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

Zarządzanie różnymi typami

OSOBOWOŚCI

ze szczególnym uwzględnieniem pokoleń BB

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ


Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

Plany awaryjne

i reagowanie na zagrożenia

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

Przygotowanie do pracy

Narzędzia bezpieczeństwa

DOWIEDZ SIE WIĘCEJ